2020.03.17 - UWAGA! Wstrzymanie odczytu wodomierzy przez inkasentów!

Mając na celu powstrzymanie ryzyka zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, PWiK sp. z o.o. od dnia 16.03.2020 r. zaprzestaje do odwołania odczytu wodomierzy przez inkasentów.

Odczyt radiowy będzie odbywał się bez zmian.

W związku z tym, PWiK sp. z o.o. będzie kontaktować się telefonicznie  w celu przekazania przez Państwa stanu wodomierzy lub podliczników.

W przypadku braku aktualnego numeru telefonu, faktura zostanie wystawiona na podstawie średniego zużycia, zgodnie z zawartą umową o dostarczanie wod lub odprowadzanie ścieków.

Z uwagi na fakt, że wystawienie faktury według średniego zużycia może odbiegać od faktycznego stanu wodomierza, informujemy, że rozliczenie rzeczywistej ilości usług nastąpi po przywróceniu odczytu przez inkasentów, o czym poinformujemy Państwa odrębnym komunikatem.

Informujemy również, że istnieje możliwość samodzielnego przekazania stanu wodomierza głównego lub podlicznika ( w tym również stanu początkowego licznika ogrodowego od 1 kwietnia lub od 1 maja) pod następującymi numerami telefonów:        41 275-03-57, 41 275-03-67, 41 275-03-59, 41 275-03-34 lub pod adres poczty elektronicznej: poczta@pwik.starachowice.pl

Prosimy o podawania stanów wodomierzy tylko w okresach, w których powinni Państwo mieć odczytywany wodomierz, np. dla osób rozliczanych w okresie trzymiesięcznym:  jeżeli ostatnia faktura została wystawiona w styczniu 2020 roku, prosimy o podanie stanu wodomierza dopiero w kwietniu 2020 roku.

Jednocześnie przypominamy o możliwości otrzymywania faktur za wodę lub ścieki   na adres poczty elektronicznej (e-mail) oraz wiadomości tekstowych (sms) związanych z świadczonymi przez nas usługami E-FAKTURA po wypełnieniu formularza dostępnego na naszej stronie: https://www.pwik.starachowice.pl

                                                                                                                                                                   Zarząd PWiK sp. z o.o.

 

 

 

 

Zobacz również
  • Zapisz się do newslettera