2022.04.06 - Oświadczenie PWiK sp. z o.o.

W dniu 17 marca 2022 roku zostało zawarte porozumienie z byłym pracownikiem Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Starachowicach Panem Andrzejem Pasternakiem. Stosunek pracy został rozwiązany za porozumieniem stron w związku z likwidacją stanowiska pracy. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Starachowicach dziękuje Panu Andrzejowi Pasternakowi za długoletnią pracę na rzecz naszego przedsiębiorstwa.

Zobacz również
  • Zapisz się do newslettera