2022.12.28 - Przygotowania do 100–lecia starachowickich wodociągów

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Starachowicach przygotowuje się do obchodów wyjątkowego jubileuszu 100-lecia.

Pierwsza wzmianka o zadaniu wodociągowo-kanalizacyjnym, realizowanym w Starachowicach sięga 1923 roku. W strukturze zakładów metalowych funkcjonowała brygada, która zajmowała się instalacjami wodociągowo - kanalizacyjnymi, byli oni także budowniczymi pierwszych kilkuset metrów kanału sanitarnego na osiedlu Widok.

Miejscem odprowadzania częściowo oczyszczonych ścieków była rzeka Kamienna. Wtedy też, pojawiła się informacja o tym, że w Starachowicach wybudowano nowoczesną sieć wodociągowo– kanalizacyjną. Rok 1923 datuje się, jako początek istnienia wodociągów i kanalizacji w Naszym mieście.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanali­zacji w Starachowicach, jak wynika z materiałów archiwalnych spółki, zostało powołane w 1950 roku na bazie wodociągów komunalnych i przemysłowych funkcjonujących przy Starachowickich Zakładach Górnic­zych.

Przedsiębiorstwo przejęło do obsługi urządzenia i instalacje wodociągowo-kanalizacyjne eksploatowane wcześniej przez miejscowy przemysł metalur­giczny w ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego.

Obecnie spółka obsługuje 757 km sieci wodociągowej i 532 km sieci kanaliza­cyjnej. Zabezpiecza podstawowe potrze­by społeczne w zakresie dostaw wody i odbi­eraniu ścieków dla Mieszkańców Aglomeracji Starachowice.  

Starachowickie wodociągi rozpoczęły przygotowania do uroczystych obchodów jubileuszu 100-lecia działalności (uroczystość planowana jest na wrzesień 2023 roku).

Jubileusz 100-lecia wpisuje się w obchody 400-lecia wydania przywileju lokacyjnego dla Wierzbnika. Na okoliczność obchodów, tego wyjątkowego jubileuszu przed wejściem do siedziby PWiK sp. z o.o. umieszczona zostanie pamiątkowa pokrywa studni kanalizacyjnej, dedykowana w uznaniu dla wszystkich Pracowników w 100-rocznicę utworzenia starachowickich wodociągów. Pokrywa wykonana jest ze spiżu, którego skład przez 2 lata Pracownicy Spółki gromadzili, poprzez złomowanie wodomierzy. Wykonawstwem zajął się Zakład Odlewniczy Metal – Kolor ze Starachowic według projektu starachowickich artystów Leszka Drożdża i Sylwestra Kiełka.

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 5 października 2022 r. określa dostęp do wody prawem każdego człowieka. Abyśmy mogli w pełni korzystać z przysługującego nam prawa, pracuje nad tym sztab ludzi.

Wyznacznikiem cywilizacji jest wskaźnik zużycia wody. Dziś jest to 140 - 150 litrów przypadających na 1 mieszkańca, na dobę. Wszystkie urządzenia piorące, myjące, chłodzące opierają się na wodzie. Dla wielu z Nas, to kwestia przekręcenia kurka od kranu. Jednak musimy pamiętać o tych wszystkich Pracownikach, którzy stoją po tej drugiej stronie kranu i pracują nad tym, abyśmy tę wodę mieli o odpowiednich parametrach czystości, jakości i w odpowiedniej ilości. W Starachowicach, jeśli chodzi o jakość wody, mamy się czym szczycić. Jubileusz, to czas wspomnień i okazja do podziękowań za trud i ciężką pracę. Dziękujemy obecnym Pracownikom, ale także tym wszystkim, którzy na przestrzeni lat byli zaangażowani w funkcjonowanie starachowickich wodociągów oraz dbali i pilnowali, aby Mieszkańcom nie zabrakło wody.

Zobacz również
  • Zapisz się do newslettera