Rozstrzygnięte przetargi
Przetarg nieograniczony na: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn.: „Modernizacja części osadowo-biogazowej oczyszczalni ścieków w Starachowicach”
zamieszczono dnia 2017.04.13
Wykonanie projektu rekultywacji terenu - unieważnione
zamieszczono dnia 2022.12.28
Dostawa paneli fotowoltaicznych monokrystalicznych
zamieszczono dnia 2022.07.20
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Łazy w Starachowicach
zamieszczono dnia 2022.07.20
Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mirzec w m. Ostrożanka - III etap
zamieszczono dnia 2022.06.10
Odbiór, transport i unieszkodliwianie lub przetworzenie skratek z miejskiej oczyszczalni ścieków w Starachowicach
zamieszczono dnia 2022.06.08
Dostawy środków do odwadniania osadu dla Oczyszczalni Ścieków w Starachowicach - powtórzenie
zamieszczono dnia 2022.05.23
Dostawa pojazdu elektrycznego, bagażowego, homologowanego dla PWiK sp. z o.o. w Starachowicach
zamieszczono dnia 2022.04.06
Usługi ochrony fizycznej mienia i usługi sprzątania
zamieszczono dnia 2022.03.08
Odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych osadów ściekowych z miejskiej oczyszczalni ścieków w Starachowicach
zamieszczono dnia 2022.02.25

123

  • Zapisz się do newslettera