Rozstrzygnięte przetargi
Dostawy wodomierzy i modułów do odczytu radiowego
zamieszczono dnia 2022.02.23
Dostawy środków do odwadniania osadu dla Oczyszczalni Ścieków w Starachowicach
zamieszczono dnia 2022.02.21
Odbiór, transport i odzysk lub unieszkodliwianie odpadu – zawartość piaskowników z miejskiej oczyszczalni ścieków w Starachowicach
zamieszczono dnia 2022.02.08
Przetaerg nieograniczony na odbiór odpadów o kodzie 190902 - osad z klarowania wody pitnej - ze Stacji Uzdatniania Wody w Trębowcu
zamieszczono dnia 2021.09.24
Przetarg nieograniczony pn Budowa sieci wodociągowej w m. Wąchock ul. Wygoda
zamieszczono dnia 2021.07.23
Przetarg nieograniczony pn Modernizacja przepompowni ścieków w gm. Wąchock ul. Partyzantów
zamieszczono dnia 2021.07.23
Przetarg nieograniczony na dostawy środka koagulującego dla oczyszczlani ścieków w Starachowicach
zamieszczono dnia 2021.07.23
Przetarg nieograniczony pn Dostawy środków do odwadniania osadu dla Oczyszczalni Ścieków w Starachowicach
zamieszczono dnia 2021.07.23
Przetarg nieograniczony pn Budowa sieci wodociągoweji kanalizacji sanitarnej pomiędzy ul. Długą a ul. Polną w Starachowicach
zamieszczono dnia 2021.07.21
Przetarg nieograniczony na odbiór, transport i unieszkodliwianie lub przetworzenie skratek z miejskiej oczyszczalni ścieków w Starachowicach
zamieszczono dnia 2021.05.28

123

  • Zapisz się do newslettera