komunikaty
Dane spółki

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

wersja skrócona: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. lub PWiK sp. z o.o.
Ul. IGLASTA 5
27-200 STARACHOWICE 
Centrala tel. +48 41 274-53-24/25
Sekretariat tel. +48 41 275 03 35
fax +48 41 275 03 36

adres e-mail: poczta@pwik.starachowice.pl
adres www: http://www.pwik.starachowice.pl


Nr KRS 0000139930
Sąd Rejonowy w Kielcach
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

REGON 290941746
NIP 664-18-08-503                      

BDO (Baza Danych o Odpadach) 000014343


BANK POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA
NUMER KONTA 60 1020 2629 0000 9102 0342 1864Władze spółki:


Zgromadzenie Wspólników

 • Prezydent Miasta Starachowic,
 • Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock,
 • Wójt Gminy Brody,
 • Wójt Gminy Mirzec.

Struktura własnościowa:

 • Gmina Starachowice obejmuje 102 118 udziały po 600 złotych każdy, o łącznej wartości 61 270 800 złotych (79,40%)
 • Gmina Wąchock obejmuje 19 734 udziały o wartości 600 złotych każdy, o łącznej wartości 11 840 400 złotych (15,34%)
 • Gmina Brody obejmuje 4 698 udziały o wartości 600 złotych każdy, o łącznej wartości 2 818 800 złotych (3,66%)
 • Gmina Mirzec obejmuje 2 058 udziały o wartości 600 złotych każdy, o łącznej wartości 1 234 800 złotych (1,60%)

Kapitał zakładowy wynosi 128 560 udziałów po 600 złotych każdy, co stanowi wartość 77 164 800 złotych

 
Rada Nadzorcza

 • Przewodnicząca Rady Nadzorczej - Marta Woźniak
 • Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej - Paulina Jesionek
 • Sekretarz Rady Nadzorczej - Michał Markowski
 • Członek Rady Nadzorczej - Gerard Pedrycz

Zarząd

 • Prezes Zarządu - Jerzy Miśkiewicz                                                                           

Prokura

 • Prokurent Spółki - Anna Żeber
 • Zapisz się do newslettera