Biuro Obsługi Klienta
Ceny za wodę i ścieki 2017r.

Ceny i stawki opłat za dostarczoną wodę – obowiązujące na terenie gmin: Starachowice, Brody, Mirzec i Wąchock

od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

Woda - KRANÓWKA

Do niedawna polska kranówka mogła pozostawiać wiele do życzenia, bywała mętna, przebarwiona a czasem pachniała chlorem...

Jak poprawnie odczytać wskazanie wodomierza

Wodomierze główne odczytywane są przez pracowników Spółki z częstotliwością jedno, dwu, trzy miesięczną, określa to umowa na dostawę wody...

Jak prawidłowo korzystać z kanalizacji sanitarnej

Każdy z mieszkańców Starachowic swoim racjonalnym korzystaniem z kanalizacji może mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie kanalizacji i proces oczyszczania ścieków oraz koszty z tym związane...

Oferta na wykonanie przyłączy wod.-kan. oraz usługi projektowe

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka zo.o. w Starachowicach przedstawia Państwu ofertę na usługę włączenia do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej oraz wykonania przyłącza wodociagowo-kanalizacyjnego.

Faktura w szczegółach

Przykłady faktur wystawionych w Biurze Obsługi Klienta i przez Inkasentów wraz z objaśnieniami.

Cennik usług wodociągowych

lokalizacja awarii, lokalizacja uzbrojenia podziemnego, montaż i demontaż wodomierzy ...

Cennik usług kanalizacyjnych

Inspekcja TV kanalizacji, Czyszczenie kanalizacji, usuwanie blokad kanalizacyjnych ...

Biuro obsługi klienta
Przyłączanie do sieci wod.-kan.

Przyłączanie do sieci wod.-kan.

  • Zapisz się do newslettera