Biuro Obsługi Klienta
Jak prawidłowo korzystać z kanalizacji sanitarnej

Każdy z mieszkańców Starachowic swoim racjonalnym korzystaniem z kanalizacji może mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie kanalizacji i proces oczyszczania ścieków oraz koszty z tym związane...

Jak poprawnie odczytać wskazanie wodomierza

Wodomierze główne odczytywane są przez pracowników Spółki z częstotliwością jedno, dwu, trzy miesięczną, określa to umowa na dostawę wody...

Oferta na wykonanie przyłączy wod.-kan. oraz usługi projektowe

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka zo.o. w Starachowicach przedstawia Państwu ofertę na usługę włączenia do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej oraz wykonania przyłącza wodociagowo-kanalizacyjnego.

Cennik usług wodociągowych

lokalizacja awarii, lokalizacja uzbrojenia podziemnego, montaż i demontaż wodomierzy ...

Cennik usług kanalizacyjnych

Inspekcja TV kanalizacji, Czyszczenie kanalizacji, usuwanie blokad kanalizacyjnych ...

Faktura w szczegółach

Przykłady faktur wystawionych w Biurze Obsługi Klienta i przez Inkasentów wraz z objaśnieniami.

Biuro obsługi klienta
HARMONOGRAM ODCZYTU DLA GMIN STARACHOWICE, BRODY, MIRZEC, WĄCHOCK - I PÓŁROCZE 2017r.
Przyłączanie do sieci wod.-kan.

Przyłączanie do sieci wod.-kan.

Umowy - woda i ścieki

ZAWIERANIE UMÓW Z ODBIORCAMI
 
Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. ...

  • Zapisz się do newslettera