Biuro Obsługi Klienta
INKASENCI - Odczytywacze wodomierzy

W trosce o Państwa bezpieczeństwo informujemy, iż nasi przedstawiciele dokonujący odczytów wodomierzy posiadają legitymacje służbowe oraz upoważnienia zatwierdzone przez Zarząd Spółki ...

HARMONOGRAM ODCZYTU DLA GMIN STARACHOWICE, BRODY, MIRZEC, WĄCHOCK - I PÓŁROCZE 2017r.
Przyłączanie do sieci wod.-kan.

Przyłączanie do sieci wod.-kan.

Umowy - woda i ścieki

ZAWIERANIE UMÓW Z ODBIORCAMI
 
Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. ...

Zasady rozliczeń


Rozliczenia z Odbiorcą usług za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są przez Spółkę na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków. Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazania wodomierza głównego ...

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Sprawdż może tu znajdziesz odpowiedz na nurtujące Cię pytanie?

Ceny za wodę i ścieki 2016r.

Ceny i stawki opłat za dostarczoną wodę – obowiązujące na terenie gmin: Starachowice, Brody, Mirzec i Wąchock

od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

USŁUGA E-FAKTURA

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o. o. w Starachowicach wprowadza udogodnienia dla swoich klientów  i proponuje Państwu możliwość otrzymywania faktur za wodę lub ścieki na adres poczty elektronicznej (e-mail) oraz wiadomości tekstowych (sms) związanych z świadczonymi przez nas usługami.

Dotyczy to wszystkich Odbiorców usług z terenu gmin: Starachowice, Brody, Mirzec, Wąchock, Iłża, Pawłów i Suchedniów, którzy do tej pory otrzymywali faktury w formie papierowej bez względu na to, czy korzystają z systemu radiowego odczytu wodomierzy.

Korzyści:

1.Terminowość: faktura przychodzi zawsze na czas bez obawy o ryzyko niedostarczenia, które występuje przy wysyłce drogą pocztową.

2.Bezpieczeństwo: nie trafi w niepowołane ręce.

3.Ekologia: brak faktur papierowych a więc mniej ściętych drzew.

4.Wygoda przechowywania: nie zajmuje miejsca, w przeciwieństwie do faktur papierowych przepełniających skrzynki pocztowe a następnie gromadzonych w segregatorach.

5.Dodatkowo - korzystanie z usługi jest bezpłatne.

Prosimy Państwa o wypełnianie i podpisanie formularzy na takie same dane ( nazwa, adres, nr nabywcy), które zawarte są na fakturze.

Poniżej formularze wraz z regulaminem. W przypadku zainteresowania usługą, prosimy o wypełnienie i podpisanie druku E-FAKTURA-ZGODA oraz osobisty zwrot lub odesłanie na adres przedsiębiorstwa lub skanem na adres poczta@pwik.starachowice.pl

Z usługi  E-FAKTURA skorzystacie Państwo od następnego okresu rozliczeniowego, uprzednio otrzymując sms z informacją  o aktywowaniu usługi.

W przypadku pytań prosimy o kontakt  w godz. 6:30 do 14:30, w czwartki od 8:00 do 16:00 w Biurze Obsługi Klienta ul. Iglasta 5 w Starachowicach lub telefonicznie 41 275-03-57 lub 41 275-03-67.

 

 

MONTAŻ PODLICZNIKA DO ROZLICZANIA WODY NA CELE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Po zapoznaniu się z zasadami instalowania wodomierza do rozliczania wody na cele działalności gospodarczej należy złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych w Biurze Obsługi Klienta przy Stanowisku Nr 1

Warunki techniczne wydane mogą być wyłącznie po wizji w terenie przedstawiciela Przedsiębiorstwa.
 
Fakt zamontowania wodomierza ogrodowego zgodnie z warunkami technicznymi należy zgłosić do Biura Obsługi Klienta przy Stanowisku Nr 1 lub telefonicznie 41 275 03 68, 41 275 03 23 w celu dokonania odbioru technicznego i zaplombowania wodomierza.


Koszty zakupu, montażu i eksploatacji (min. okresowa wymiana co 5 lat) ponosi Odbiorca usług.
 
Należności za wodę bezpowrotnie zużytą i do celów działalności gospodarczej są regulowane na podstawie  aneksu do umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków które uwzględniają ilość zużytej do tych celów wody oraz opłatę abonamentową. Dział Sprzedaży
i Obsługi Klienta informuje pisemnie odbiorcę usług przed zbliżającym się terminem legalizacji wodomierza-podlicznika o konieczności jego wymiany na koszt osoby zainteresowanej.

SKŁADANIE WNIOSKÓW I REKLAMACJI

 
Wnioski i reklamacje przyjmowane są w Biurze Obsługi Klienta Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. przy ulicy Iglastej 5 w Starachowicach. Reklamacje przyjmuje się w formie pisemnej i rejestrowane są w Rejestrze korespondencji według kolejności ich wpływu. Rozpatrywane są według obowiązujących przepisów prawa (kodeks cywilny, ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz z przepisami wykonawczymi, regulaminem świadczonych usług). Odpowiedzi udzielane są w terminie 14 dni od daty rejestracji, przy sprawach wymagających dodatkowych ustaleń czas wydłuża się do 30 dni.

Wnioski, reklamacje i skargi w formie telefonicznej i osobiście przyjmowane są w Biurze Obsługi Klienta w siedzibie Spółki.
 
Informacje odnośnie rozliczeń i wielkości zużyć wody są przekazywane wyłącznie osobom będącym stroną umowy lub osobą przez nie upoważnionym.

 

DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ W BIURZE OBSŁUGI KLIENTA PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
LUB
WYSYŁAĆ NA ADRES SPÓŁKI: 27-200 STARACHOWICE, UL. IGLASTA 5

 

 

 

 

  • Zapisz się do newslettera