Powiadomienia SMS/EMAIL

Zapraszamy do aktywacji usługi POWIADOMIENIA SMS/EMAIL, która jest kolejnym krokiem zmierzającym do poszerzenia kontaktu z klientem oraz udoskonalenia jego obsługi.

 

Usługa informacyjna SMS/EMAIL jest bezpłatna i polega na przesyłaniu na urządzenie np: telefon komórkowy lub na podany adres e-mail wiadomości tekstowych dotyczących, w szczególności:

  • Planowanych przerw w dostawie wody lub o awariach na sieci wodociągowej.
  • Informacji o wystawieniu faktury, braku zapłaty.
  • Braku dostępu do wodomierza głównego celem dokonania jego odczytu lub wymiany legalizacyjnej.

Z usługi POWIADOMIENIA SMS/EMAIL mogą korzystać wszyscy którym świadczone są usługi dostarczania wody i odprowadzania ścieków lub inne osoby, dla których przedsiębiorstwo realizuje zlecenia.

  • Rejestracja użytkowników posługujących się numerem PESEL następuje wyłącznie w formie elektronicznej poprzez wypełnienie poniższego formularza.
  • Rejestracja użytkowników posługujących się numerem innym niż numer PESEL odbywa się wyłącznie poprzez złożenie w formie papierowej Formularz OŚWIADCZENIE SMS/EMAIL w Biurze Obsługi Klienta lub poprzez przesłanie pocztą.

Wypełnienie i wysłanie niniejszego formularza oznacza zgodę na stosowanie postanowień regulaminu „POWIADOMIENIA SMS/EMAIL”

W przypadku rezygnacji z usługi należy wypełnić formularz OŚWIADCZENIA SMS/EMAIL zaznaczając wycofanie zgody. Z pomocą formularza można także zaktualizować dane, zaznaczając aktualizacja danych.

 

UWAGA! Odbiorcy usług, którzy zawarli umowę z Usługodawcą posługując się innym numerem niż numer PESEL rejestrują się do świadczenia usługi wyłącznie poprzez złożenie stosownego wniosku w formie papierowej.

 

Zapraszamy do skorzystania z powyższej usługi.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny 41 275-03-57 41 275-03-67 lub osobisty w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Iglastej 5 w Starachowicach.

  • Zapisz się do newslettera