Przetarg nieograniczony pn.: Remont sieci wodociągowej w ul. Konstytucji 3 Maja w Starachowicach

Zamieszczono dnia 2021.03.19

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu sieci wodociągowej w ul. Konstytucji 3 Maja w Starachowicah.

Przedmiot zamówienia  obejmuje w szczególności:

remont sieci wodociągowej z rur PE PEHD dn 90, 160mm, 250mm o łącznej długości L= 1194 m

uzbrojenie sieci w hydranty podziemne w ilości 6 szt.

przepięcie istniejących przyłączy – 19 szt.

 

Termin składania ofert do dnia 31.03.2021 r. do godz. 13:30

  • Zapisz się do newslettera