Podpisanie umowy "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Mirzec"

W dniu 7 września 2020 roku w Urzędzie Gminy w Mircu podpisało Umowę Nr 3/POIS/2020 na roboty budowlane pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Mirzec” a w tym:

 1. Zadanie 11, Kontrakt 3, część A „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej
  w miejscowości Ostrożanka” (długość sieci grawitacyjnej 2,1km, długość sieci tłocznej 0,8 km, ilość przepompowni 2 sztuka),
 2. Zadanie 11, Kontrakt 3, część B „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Osiny – Etap II” oraz przejścia kanalizacji pod drogami „Budowa sięgaczy kanalizacji sanitarnej pod drogami powiatowymi i gminnymi na terenie Gminy Mirzec” ” (długość sieci grawitacyjnej 1,7 km, długość sieci tłocznej 0,8 km, ilość przepompowni 1 sztuka, przejść kanalizacji sanitarnej pod drogą
  o łącznej długości 0,1 km 6 sztuk),

z przedsiębiorcą Mirosławem Cieplakiem prowadzącym działalność gospodarczą o nazwie: „Mirosław Cieplak Firma Usługowo-Handlowo-Produkcyjna TRAK-KOP”.

Termin wykonania Umowy: do dnia 6 września 2021roku.

Wynagrodzenie wykonawcy:

 1. Zadanie 11, Kontrakt 3, część A „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej
  w miejscowości Ostrożanka” 2.618.756,10 zł brutto,
 2. Zadanie 11, Kontrakt 3, część B „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej
  w miejscowości Osiny – Etap II” oraz przejścia kanalizacji pod drogami „Budowa sięgaczy kanalizacji sanitarnej pod drogami powiatowymi i gminnymi na terenie Gminy Mirzec” 2.145.101,55 zł brutto.

Wartość dofinansowania: 63,75 % kosztów kwalifikowanych Projektu.

 

To kolejny krok na drodze w realizacji Projektu „Modernizacja części osadowo-biogazowej oczyszczalni ścieków w Starachowicach” w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0150/16-00.

 • Zapisz się do newslettera