Ceny za wodę i ścieki od 26.08.2021

Ceny i stawki opłat wynikające z taryfy na zbiorowe dostarczanie wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące w Przedsiębiorstwie Wodociągów i  Kanalizacji sp. z o.o. w Starachowicach

 

Decyzja z 22.07.2021 r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie nr WA.RZT.70.159.2021/5  / Wyciąg/

 

Wejście w życie w/w decyzji 26.08.2021 r.

 

1. rok obowiązywania taryf, tj. od 26.08.2021 r. do 25.08.2022 r.

ujęcie Nr grupy taryfowej dla dostarczania wody Cena wody w zł za m³ Stawka opłaty abonamentowej w zł na okres rozliczeniowy
netto brutto netto brutto
Trębowiec Grupa 1 4,03 4,35 6,84 7,39
Grupa 2 4,03 4,35 6,84 7,39
Grupa 3 4,03 4,35 2,33 2,52
Grupa 4 4,03 4,35 2,33 2,52
Grupa 5 4,03 4,35 2,33 2,52
Rataje                  i Wielka Wieś Grupa 6 4,92 5,31 6,84 7,39
Grupa 7 4,92 5,31 6,84 7,39
Grupa 8 4,92 5,31 2,33 2,52
Grupa 9 4,92 5,31 2,33 2,52
           
L.p. Nr grupy taryfowej dla odprowadzania ścieków Cena ścieków w zł za m³ Stawka opłaty abonamentowej w zł na okres rozliczeniowy
netto brutto netto brutto
1 Grupa 1 7,05 7,61 6,84 7,39
2 Grupa 2 7,05 7,61 6,84 7,39
3 Grupa 3 7,05 7,61 6,84 7,39
4 Grupa 4 7,05 7,61 2,33 2,52
5 Grupa 5 7,05 7,61 2,33 2,52

 

2. rok obowiązywania taryf, tj. od 26.08.2022 r. do 25.08.2023 r. 

ujęcie Nr grupy taryfowej dla dostarczania wody Cena wody w zł za m³ Stawka opłaty abonamentowej w zł na okres rozliczeniowy
netto brutto netto brutto
Trębowiec Grupa 1 4,05 4,37 6,99 7,55
Grupa 2 4,05 4,37 6,99 7,55
Grupa 3 4,05 4,37 2,38 2,57
Grupa 4 4,05 4,37 2,38 2,57
Grupa 5 4,05 4,37 2,38 2,57
Rataje                  i Wielka Wieś Grupa 6 4,81 5,19 6,99 7,55
Grupa 7 4,81 5,19 6,99 7,55
Grupa 8 4,81 5,19 2,38 2,57
Grupa 9 4,81 5,19 2,38 2,57
           
L.p. Nr grupy taryfowej dla odprowadzania ścieków Cena ścieków w zł za m³ Stawka opłaty abonamentowej w zł na okres rozliczeniowy
netto brutto netto brutto
1 Grupa 1 7,08 7,65 6,99 7,55
2 Grupa 2 7,08 7,65 6,99 7,55
3 Grupa 3 7,08 7,65 6,99 7,55
4 Grupa 4 7,08 7,65 2,38 2,57
5 Grupa 5 7,08 7,65 2,38 2,57

 

3. rok obowiązywania taryf, tj. od 26.08.2023 r. do 25.08.2024 r.

ujęcie Nr grupy taryfowej dla dostarczania wody Cena wody w zł za m³ Stawka opłaty abonamentowej w zł na okres rozliczeniowy
netto brutto netto brutto
Trębowiec Grupa 1 4,06 4,38 7,17 7,74
Grupa 2 4,06 4,38 7,17 7,74
Grupa 3 4,06 4,38 2,44 2,64
Grupa 4 4,06 4,38 2,44 2,64
Grupa 5 4,06 4,38 2,44 2,64
Rataje                  i Wielka Wieś Grupa 6 4,70 5,08 7,17 7,74
Grupa 7 4,70 5,08 7,17 7,74
Grupa 8 4,70 5,08 2,44 2,64
Grupa 9 4,70 5,08 2,44 2,64
           
L.p. Nr grupy taryfowej dla odprowadzania ścieków Cena ścieków w zł za m³ Stawka opłaty abonamentowej w zł na okres rozliczeniowy
netto brutto netto brutto
1 Grupa 1 7,11 7,68 7,17 7,74
2 Grupa 2 7,11 7,68 7,17 7,74
3 Grupa 3 7,11 7,68 7,17 7,74
4 Grupa 4 7,11 7,68 2,44 2,64
5 Grupa 5 7,11 7,68 2,44 2,64

 

 

Grupy taryfowe dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odporowadzania ścieków

ujęcie Nr grupy Nazwa grupy taryfowej dla zbiorowwego zaopatrzenia w wodę Okres rozliczeniowy
Trębowiec Grupa 1 Odbiorca  rozliczany na podstawie wodomierza 1 miesiąc
Grupa 2 Odbiorca  rozliczany na podstawie wodomierza 3 miesiące
Grupa 3 Odbiorca rozliczany w oparciu o przeciętne normy zużycia wody 1 miesiące
Grupa 4 Odbiorca rozliczany w oparciu o przeciętne normy zużycia wody  3 miesiące
Grupa 5 Gmina za ilość wody przeznaczonej na cele przeciwpożarowe na podstawie pisemych informacji straży pożarnej  3 miesiące
Rataje                  i Wielka Wieś Grupa 6 Odbiorca rozliczany na podstawie wodomierza  1 miesiąc
Grupa 7 Odbiorca  rozliczany na podstawie wodomierza  3 miesiące
Grupa 8 Odbiorca rozliczany w oparciu o przeciętne normy zużycia wody 3 miesiące
Grupa 9 Gmina za ilość wody przeznaczonej na cele przeciwpożarowe na podstawie pisemych informacji straży pożarnej 3 miesiace

 

Nr grupy Nazwa grupy taryfowej dla zbiorowego odprowadzania ścieków Okres rozliczeniowy
Grupa 1 Odbiorca rozliczany na podstawie wodomierza   1 miesiąc
z uwzględnieniem wody bezpowrotnie zużytej wg ilości 
określonej na podstawie wodomierza dodatkowego
Grupa 2 Odbiorca rozliczany na podstawie wodomierza   3 miesiące
z uwzględnieniem wody bezpowrotnie zużytej wg ilości 
określonej na podstawie wodomierza dodatkowego
Grupa 3 Odbiorca rozliczany na podstawie urządzenia pomiarowego 1 miesiąc
Grupa 4 Odbiorca rozliczany w oparciu o przeciętne normy zużycia wody       1 miesiąc
Grupa 5 Odbiorca rozliczany w oparciu o przeciętne normy zużycia wody       3 miesiące

 

Prezes Zarządu PWiK Spółka z o.o. w Starachowicach.

 

  • Zapisz się do newslettera