Przetarg nieograniczony pn Budowa sieci wodociągoweji kanalizacji sanitarnej pomiędzy ul. Długą a ul. Polną w Starachowicach

Zamieszczono dnia 2021.07.21

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej pomiędzy ul. Długą a ul. Polną w Starachowicach.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

 - budowę sieci wodociągowej z rur PE 100 DN 110x6,6 mm SDR 17 PN10 ciśnieniowych o długości L= 180,80 m wraz z uzbrojeniem w armaturę (zasuwy, trójniki, hydranty)  firmy Hawle lub AVK lub równoważne

- budowę sieci kanalizacji sanitarnej z rur kanalizacyjnych PCV DN 200X5,9mm klasy S o długości 190,80m

 

Termin składania ofert do dnia 12.08.2021 r. do godz. 13:30

  • Zapisz się do newslettera