Odbiór, transport i odzysk lub unieszkodliwianie odpadu – zawartość piaskowników z miejskiej oczyszczalni ścieków w Starachowicach

Zamieszczono dnia 2022.02.08

Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i odzysk lub unieszkodliwienie odpadu – zawartość piaskowników o kodzie 19 08 02, z miejskiej oczyszczalni ścieków w ilości ok 80 Mg +/-10%

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami tj.

•     ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2021 poz. 779),

•     ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1219)

 

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do:

odbioru zawartości piaskowników  (załadunek po stronie Zamawiającego

ważenia odpadów na wadze zamawiającego

transportu odpadów do miejsca idzysku lub unieszkodliwiania

odzysku lub unieszkodliwiania odpadów zgodnie z ustawą o odpadach

prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z ustawą o odpadach

 

Szczegółowe informacje dot. postępowania zawiera SIWZ

Termin składania ofert do 15.02.2022 do godz. 10:00

Składanie ofert za pośrednictwem plaformyzakupowej Open Nexus. poniżej link do postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/571231

 

Zamawiający nie posiada badań odpadu 19 08 02, w związku z tym zgodnie z ustawą o odpadach nie ma możliwości składowania odpadu na składowiskach.

 

  • Zapisz się do newslettera