Dostawy środków do odwadniania osadu dla Oczyszczalni Ścieków w Starachowicach

Zamieszczono dnia 2022.02.21

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Starachowicach ogłasza przetatg nieograniczony na "Dostawy środków do odwadniania osadu dla Oczyszczalni Ścieków w Starachowicach"

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy:

• polielektrolitu proszkowego lub płynnego do odwadniania osadu przefermentowanego w oczyszczalni ścieków w Starachowicach w ilości koniecznej do odwodnienia 800 Mg/rok suchej masy.

• środka antypiennego (jeżeli będzie konieczny) zapewniającego brak piany w odcieku w ilości niezbędnej do uzyskania w/w efektu dla 800 Mg/rok s.m.

 

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformazakupowa.pl Open Nexus. Poniżej link do postępowania.

https://platformazakupowa.pl/transakcja/576334

 

Termin składania ofert upływa 14.03.2022 r. o godz. 13:30

 

 

  • Zapisz się do newslettera