Dostawy wodomierzy i modułów do odczytu radiowego

Zamieszczono dnia 2022.02.23

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na dostawy:

  • wodomierzy
  • modołów do odczytu radiowego
  • zestawu do odczytu radiowego

Wszelkie informacje dotyczące postępowania zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Termin składania ofert - 04.03.2022 r do godz. 12:30 (sekretariat w siedzibie Zamawiającego)

Uwaga!

Zmiana terminu składania ofert - do dnia 09.03.2022 r. do godz. 12:30

  • Zapisz się do newslettera