Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Bursztynowej w Starachowicach

Zamieszczono dnia 2022.10.11

Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Bursztynowej w Starachowicach na działkach nr ewid. 146/1 (obr. ew. 0005), 740/1 (obr. ew. 0006) gmina Starachowice.

Łączna długość zaplanowanej do wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC ø160 mm, ø200 mm, wraz ze studniami ø1000 mm  - L= 358,0 m w tym:

  • sieci kanalizacji sanitarnej PVC ø 160 mm: Lc160 = 92,5 m (17 odcinków)
  • sieci kanalizacji sanitarnej PVC ø 200 mm: Lc200 = 265,5 m
  • studnie rewizyjne betonowe ø1000 mm S1-S13 - 13 szt.Kanał grawitacyjny należy wykonać z rur PVC-U SN8 ø 160 i ø 20

 

Szczegółówy opisa przedmiotu zamówienia zawiera projhekt budowlany

Termin składania ofert - 04.11.2022 r. godz. 13:30

Postępowanie prowadzone jest za pośredbnictwem platformazakupowa.pl Open Nexus. 

Poniżej link do postępowania: 

Postępowanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Bursztynowej w Starachowicach - Platforma Zakupowa

 

 

  • Zapisz się do newslettera