Dostawa samochodu dostawczego

Zamieszczono dnia 2022.12.05

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jedengo samochodu dostawczego dla PWiK Sp. z o.o. w Starachowicach

Szczegółówy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ.

Termin składania ofert do dnai 08.12.2022 r. do godz.. 09:30

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformazakupowa.pl OpenNexus.

Link do postępowania:

Postępowanie: Dostawa samochodu dostawczego dla PWiK w Starachowicach - Platforma Zakupowa

  • Zapisz się do newslettera