Sukcesywne naprawy nawierzchni bitumicznych uszkodzonych po awariach sieci wod-kan

Zamieszczono dnia 2023.03.08

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na sukcesywnych naprawach cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg, ulic, placów, chodników uszkodzonych przekopami koniecznymi do naprawy awarii sieci wod-kan, w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy za:

  • naprawienie nawierzchni bitumicznej o grubości 5 cm bez uzupełniania podbudowy - za każdy m2;
  • wykonanie frezowania nawierzchni za każdy m2
  • naprawienie  każdego  następnego 1cm grubości nawierzchni - za każdy m2;
  • wykonanie  podbudowy z tłucznia o grubości 15cm na podsypce piaskowej o gr. 15cm - za każdy m2.

Wymagany okres gwarancji: 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru.

Postępowanie prodzone jest za pośrednictwem platformazakupowa.pl Open Nexus.

Poniżej link do postępowania:

Postępowanie: Sukcesywne naprawy nawierzchni bitumicznych uszkodzonych po awariach sieci wod-kan - Platforma Zakupowa

 

Termin składania ofert do dnia 17.03.2023 do godz. 10:00

  • Zapisz się do newslettera