Cennik usług wodociągowych


Wydział Sieci Wodociągowej świadczy usługi na zewnątrz w zakresie:

 • usuwania awarii - kalkulacja wynikowa
 • lokalizacji awarii – diagnostyka sieci wodociągowej
  • Do 30 mb – 195,00 zł netto
  • Za każdy następny mb sieci, powyżej 30mb – 6,00 zł netto
  • Dojazd 3,00 zł/km netto 
 • lokalizacja uzbrojenia podziemnego – kalkulacja wynikowa
 • wymiany wodomierzy/podliczników, plombowanie wodomierzy, zamykanie zasuw, demontaż wodomierzy-ceny w poniższej tabeli.

 

 

 

MIASTO

POZA GRANICAMI MIASTA

KWOTA NETTO

KWOTA NETTO

ZAPLOMBOWANIE WODOMIERZA PODLICZNIKA

73,20

121,20

MONTAŻ / WYMIANA DODATKOWEGO WODOMIERZA Z PLOMBOWANIEM

73,20

121,20

WYMIANA WODOMIERZA Z PLOMBOWANIEM DO Ø 40 NA ŻYCZENIE ODBIORCY

73,20

121,20

ZAMKNIĘCIE WODY- WYMONTOWANIE WODMIERZA

73,20

121,20

WŁĄCZENIE PRZYŁĄCZA WODY DO SIECI

120,00

120,00

WŁĄCZENIE PRZYŁĄCZA KANALIZ. DO SIECI

120,00

120,00

WARUNKI MONTAŻAU DODATKOWEGO WODOMIERZA/ PODLICZNIKA

84,80

132,80

ODBIÓR TECH. PRZYŁĄCZY WOD-KAN I PODLICZNIKÓW

84,80

132,80

ODBIÓR TECH. SIECI WOD-KAN

139,60

242,40

WARUNKI TECH. DLA PRZYŁĄCZY I SIECI    WOD-KAN

54,80 54,80

PONOWNE URUCHOMIENIE DOSTAWY WODY LUB ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

73,20 121,20

 

 

W wielu przypadkach dokonujemy indywidualnej wyceny, ponieważ wykonanie powyższych usług zależne jest od bardzo wielu czynników i parametrów, takich jak:

 

 

 • lokalizacja urządzeń (w drogach o nawierzchni utwardzonej lub w terenie zielonym)
 • średnica rurociągu
 • rodzaj materiału
 • uzbrojenie terenu, etc.

 


 

 • Zapisz się do newslettera