Aktualności

2024.03.11 - UWAGA Informacja PWiK sp. z o.o. dot. kampanii wyborczej

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. informuje, ze zgodnie z art. 110 kodeksu wyborczego, zgodnie z którym m.in. na ścianach budynków, ogrodzeniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych plakaty i hasła wyborcze można umieszczać wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości, obiektu albo urządzenia. Plakaty wyborcze umieszczone bez pisemnego wniosku i zgody Zarządu PWiK sp. z o.o. będą do odbioru w siedzibie głównej Spółki przy ulicy Iglastej 5 w Starachowicach.

2024.03.10 - Uroczystość 100-lecia starachowickich wodociągów

W dniu 2 lutego br. odbyła się uroczystość 100-lecia starachowickich wodociągów. W związku z obchodami wyjątkowego jubileuszu przed wejściem do siedziby PWiK sp. z o.o. odsłonięta została pamiątkowa pokrywa studni kanalizacyjnej, dedykowana w uznaniu dla wszystkich Pracowników w 100-rocznicę utworzenia starachowickich wodociągów. Pokrywa wykonana jest ze spiżu, którego skład przez dwa lata Pracownicy Spółki gromadzili, poprzez złomowanie wodomierzy.Oficjalna część uroczystości odbyła się w sali Olimpia Urzędu Miejskiego w Starachowicach, gdzie obecni byli pracownicy Przedsiębiorstwa, również emerytowani, byli Członkowie Zarządów, przedstawiciele Gminy Starachowice, Wąchock, Mirzec i Brody, województwa, kraju, samorządowcy z gmin powiatu starachowickiego oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych spółek wodociągowych, kontrahenci.

2024.01.23 - Zaproszenie na uroczystość obchodów 100-letniej tradycji starachowickich wodociągów

Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Starachowicach zaprasza na uroczystość obchodów 100-letniej tradycji starachowickich wodociągów, które rozpoczną się  w dniu 2 lutego 2024 r. o godzinie 9.30 przed siedzibą główną przy ulicy Iglastej 5 w Starachowicach odsłonięciem pamiątkowej tablicy. Następnie dalsza część uroczystości odbędzie się w Sali Olimpia przy ul. Radomskiej 45 w Starachowicach.

Na uroczystość zapraszam Odbiorców, Kontrahentów, Pracowników wodociągów byłych i obecnych.

Prezes PWiK sp. z o.o. Jerzy Miśkiewicz

2023.12.28 - Punkty poboru wody tymczasowej w Starachowicach

Uruchomienie od godziny 8.00 punktów poboru wody tymczasowej w Starachowicach:

- ul. Podgórze, parking przy Kościele pw. Judy Tadeusza

- ul. Ks. Brzóski od ul. Miodowej

- ul. Sybiraków od ul. Smugowej

- ul. Żytnia, parking SSM Wanacja

PWiK sp. z o.o. zwraca się z prośbą o racjonalne pobieranie wody w woreczkach jednolitrowych. W ww. miejscach woda będzie systematycznie uzupełniana.

Kontakt telefoniczny w sprawie: 41 275 03 48.

2023.12.27 - UWAGA! AWARIA SIECI WODOCIĄGOWEJ! Przerwa w dostawie wody nastąpi w południowej części Starachowic oraz w miejscowościach Gminy Brody poniżej

W związku z awarią wodociągu, PWiK sp. z o.o. zawiadamia, że w dniu 27 grudnia br. od godz. 21:00 do dnia 28 grudnia do godz. 18:00 nastąpi przerwa w dostawie wody u Odbiorców zamieszkałych w Starachowicach i w miejscowościach Gminy Brody: 

na Osiedlu Południe główne ulice wraz z sąsiednimi: Myśliwska, Smugowa, Miodowa, Jelenia, Pastwiska, Jana Pawła II, 6-go Września, Moniuszki, Łączna, Podlesie, Południowa.

w dzielnicach:

Kornatka,

Michałów Górny z ulicami: Wschodnia, Lempe, Warszawka, Letniskowa,

Michałów Dolny z ulicami: Ostrowiecka, Stalowników, Lenartowska oraz ulice Turystyczna i Składowa,

w Dziurowie, Adamowie, w Jabłonnej, w Kuczowie, w Stykowie i w Rudzie.

Na ulicach: Prądzyńskiego, Wysockiego, Dwernickiego, Lelewela, Hauke Bosaka, Pustowójtówny oraz na Osiedlu Trzech Krzyży może wystąpić spadek ciśnienia wody.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do Odbiorców o zgromadzenie we własnym zakresie niezbędnej ilości wody na 24 godziny przerwy w dostawie.

2023.12.22 - Spotkanie wigilijne w PWiK

Boże Narodzenie to wyjątkowy czas, pełen refleksji, zadumy i rodzinnych spotkań. Świąteczny nastrój zapanował wśród Pracowników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. W dniu 20 grudnia br. odbyło się spotkanie wigilijne. Zarząd, Pracownicy i przedstawiciele Zgromadzenia Wspólników spotkali się w siedzibie głównej Spółki, aby podzielić się opłatkiem i złożyć sobie życzenia przy dźwiękach kolęd. 

Wesołych, pełnych ciepła i nadziei Świąt Bożego Narodzenia, spędzonych w rodzinnym gronie oraz zdrowia i uśmiechu w każdy dzień Nowego Roku 2024 życzą Zarząd i Pracownicy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Starachowicach.

2023.11.09 - Kanalizacja to nie kosz na śmieci

Zgodnie z Art. 9 pkt. 2 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, a także drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien, nawet jeżeli znajdują się w stanie rozdrobnionym, odpadów płynnych niemieszających się z wodą, a w  szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych, substancji palnych i wybuchowych, substancji żrących i toksycznych,  odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszonek (Dz. U. z 2023 r. poz. 537,1688).

2023.10.26 - Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego PWiK za 2023 i za 2024 rok

Informujemy, że Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Starachowicach dokonała wyboru Biura Audytorskiego PROWIZJA Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Fatimskiej 41A jako biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za 2023 i za 2024 rok.

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. dziękuje audytorom za złożenie ofert.

2023.10.25 - Pielgrzymka Pracowników PWiK sp. z o.o. na Jasną Górę

Pracownicy PWiK sp. z o.o. wraz z rodzinami uczestniczyli w XXXIII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Duszpasterstwa Zawodowego Pracowników Wodociągów i Kanalizacji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska na Jasną Górę.

2023.09.27 - Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starachowicach

Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starachowicach

  • Zapisz się do newslettera