komunikaty
Cennik i Taryfy
Ceny za wodę i ścieki od 22.08.2018r.

Komunikat w sprawie: opłat za wodę i ścieki od dnia 22.08.2018r.

ikona przetargu
Ceny za wodę i ścieki 12.12.2017r.-09.06.2018r.

Stawki opłat za wodę obowiązujące na terenie gmin: Starachowice, Brody, Mirzec i Wąchock oraz stawki za odprowadzone ścieki obowiązujące na terenie gmin: Starachowice, Mirzec i Wąchock

ikona przetargu
Ceny za wodę i ścieki 2017r.

Ceny i stawki opłat za dostarczoną wodę – obowiązujące na terenie gmin: Starachowice, Brody, Mirzec i Wąchock

od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

ikona przetargu
Ceny za wodę i ścieki 2016r.

Ceny i stawki opłat za dostarczoną wodę – obowiązujące na terenie gmin: Starachowice, Brody, Mirzec i Wąchock

od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

ikona przetargu
Cennik usług kanalizacyjnych

Inspekcja TV kanalizacji, Czyszczenie kanalizacji, usuwanie blokad kanalizacyjnych ...

ikona przetargu
Cennik usług wodociągowych

lokalizacja awarii, lokalizacja uzbrojenia podziemnego, montaż i demontaż wodomierzy ...

ikona przetargu
Oferta na wykonanie przyłączy wod.-kan. oraz usługi projektowe

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka zo.o. w Starachowicach przedstawia Państwu ofertę na usługę włączenia do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej oraz wykonania przyłącza wodociagowo-kanalizacyjnego.

ikona przetargu
  • Zapisz się do newslettera