Cennik i Taryfy
Ceny za wodę i ścieki od 4.10.2023r.

Komunikat w sprawie: opłat za wodę i ścieki od dnia 4.10.2023r.

Cennik świadczonych usług przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Starachowicach

Zarządzenie Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Starachowicach w sprawie cennika świadczonych usług.

Ceny za wodę i ścieki od 26.08.2021

Komunikat w sprawie: opłat za wodę i ścieki od dnia 26.08.2018r.

Ceny za wodę i ścieki od 22.08.2018r.

Komunikat w sprawie: opłat za wodę i ścieki od dnia 22.08.2018r.

Ceny za wodę i ścieki 12.12.2017r.-09.06.2018r.

Stawki opłat za wodę obowiązujące na terenie gmin: Starachowice, Brody, Mirzec i Wąchock oraz stawki za odprowadzone ścieki obowiązujące na terenie gmin: Starachowice, Mirzec i Wąchock

Ceny za wodę i ścieki 2017r.

Ceny i stawki opłat za dostarczoną wodę – obowiązujące na terenie gmin: Starachowice, Brody, Mirzec i Wąchock

od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

Ceny za wodę i ścieki 2016r.

Ceny i stawki opłat za dostarczoną wodę – obowiązujące na terenie gmin: Starachowice, Brody, Mirzec i Wąchock

od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

Cennik usług kanalizacyjnych

Inspekcja TV kanalizacji, Czyszczenie kanalizacji, usuwanie blokad kanalizacyjnych ...

Cennik usług wodociągowych

lokalizacja awarii, lokalizacja uzbrojenia podziemnego, montaż i demontaż wodomierzy ...

Oferta na wykonanie przyłączy wod.-kan. oraz usługi projektowe

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka zo.o. w Starachowicach przedstawia Państwu ofertę na usługę włączenia do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej oraz wykonania przyłącza wodociagowo-kanalizacyjnego.

  • Zapisz się do newslettera