Przetargi współfinansowane przez UE
Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mirzec w m. Ostrożanka - III etap
zamieszczono dnia 2022.06.10
Przetarg nieograniczony pn.: Modernizacja systemu krat w budynku krat na oczyszczalni ścieków w Starachowicach
zamieszczono dnia 2021.10.05
Zapytyanie ofertowe na wykonanie dostawę i montaż dwóch tablic informacyjych
zamieszczono dnia 2020.10.06
Postępowanie przetargowe na świadczenie usługi Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego przy realizacji inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Mirzec”
zamieszczono dnia 2020.09.09
Przetarg nieograniczony pn. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mirzec
zamieszczono dnia 2020.06.08
Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn.: „Kontrakt 3-Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mirzec”.
zamieszczono dnia 2020.04.02
Przetarg nieograniczony pn. Modernizacja części osadowo biogazowej oczyszczalni ścieków w Starachowicach - powtórzenie
zamieszczono dnia 2017.12.13
  • Zapisz się do newslettera