komunikaty
Przetargi współfinansowane przez UE
Zapytyanie ofertowe na wykonanie dostawę i montaż dwóch tablic informacyjych
ikona przetargu
zamieszczono dnia 2020.10.06
Postępowanie przetargowe na świadczenie usługi Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego przy realizacji inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Mirzec”
ikona przetargu
zamieszczono dnia 2020.09.09
Przetarg nieograniczony pn. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mirzec
ikona przetargu
zamieszczono dnia 2020.06.08
Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn.: „Kontrakt 3-Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mirzec”.
ikona przetargu
zamieszczono dnia 2020.04.02
Przetarg nieograniczony pn. Modernizacja części osadowo biogazowej oczyszczalni ścieków w Starachowicach - powtórzenie
ikona przetargu
zamieszczono dnia 2017.12.13
  • Zapisz się do newslettera