Zgłoś nieprawidłowość

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Starachowicach przywiązując szczególną wagę do zapewnienia realizacji swoich zadań w sposób etyczny, jawny i przejrzysty, z zachowaniem standardów transparentności, utworzył do Państwa dyspozycji adres mailowy:

 

nieprawidlowosci@pwik.starachowice.pl

 

Co należy zgłaszać:

Podejrzenie wystąpienia nadużyć finansowych, m.in. korupcji, konfliktów interesów, zmów cenowych, fałszowania dokumentów a także innych działań sprzecznych z prawem, takich jak nadużywanie lub przekraczanie uprawnień.

Przed zgłoszeniem należy podjąć próbę potwierdzenia, czy zgłaszane informacje są wiarygodne oraz upewnić się, że ich przekazanie nie ma na celu jedynie zdyskredytowania poszczególnych osób.

Elektroniczna skrzynka pocztowa działa w oparciu o następujące zasady:

  1. Każde zgłoszenie podlega ochronie przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym.
  2. Osoba zgłaszająca informację może zastrzec swoją anonimowość; w takim przypadku dokonywana będzie anonimizacja zgłoszenia (ze zgłoszenia usunięte zostaną dane osobowe zgłaszającego i inne cechy pozwalające na identyfikację jego tożsamości.)
  3. Informacje objęte zgłoszeniem, umożliwiające identyfikację osoby dokonującej zgłoszenie, będą chronione zarówno na etapie wyjaśniania sprawy, podczas prowadzenia ewentualnych działań zapobiegawczych, jak również w przyszłości i udostępniane wyłącznie funkcjonariuszom odpowiednich służb.
  4. Wszelkie zgłoszenia będą skrupulatnie rozpatrywane, a w przypadku ich potwierdzenia sprawa będzie załatwiana zgodnie z wewnętrznymi procedurami oraz przepisami prawa.

 

 

  • Zapisz się do newslettera