komunikaty
Informacje ogólne
Regulamin , akty prawne

Podstawowe akty prawne regulujące działalność Przedsiębiorstwa .

ikona przetargu
Zasady rozliczeń


Rozliczenia z Odbiorcą usług za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są przez Spółkę na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków. Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazania wodomierza głównego ...

ikona przetargu
Faktura w szczegółach

Przykłady faktur wystawionych w Biurze Obsługi Klienta i przez Inkasentów wraz z objaśnieniami.

ikona przetargu
INKASENCI - Odczytywacze wodomierzy

W trosce o Państwa bezpieczeństwo informujemy, iż nasi przedstawiciele dokonujący odczytów wodomierzy posiadają legitymacje służbowe oraz upoważnienia zatwierdzone przez Zarząd Spółki ...

ikona przetargu
Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Sprawdż może tu znajdziesz odpowiedz na nurtujące Cię pytanie?

ikona przetargu
Jak poprawnie odczytać wskazanie wodomierza

Wodomierze główne odczytywane są przez pracowników Spółki z częstotliwością jedno, dwu, trzy miesięczną, określa to umowa na dostawę wody...

ikona przetargu
Jak prawidłowo korzystać z kanalizacji sanitarnej

Każdy z mieszkańców Starachowic swoim racjonalnym korzystaniem z kanalizacji może mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie kanalizacji i proces oczyszczania ścieków oraz koszty z tym związane...

ikona przetargu
Woda - KRANÓWKA

Do niedawna polska kranówka mogła pozostawiać wiele do życzenia, bywała mętna, przebarwiona a czasem pachniała chlorem...

ikona przetargu
  • Zapisz się do newslettera