Aktualnie prowadzone postępowania
Odbiór, transport i unieszkodliwianie lub przetworzenie skratek z miejskiej oczyszczalni ścieków w Starachowicach
zamieszczono dnia 2022.06.08
Dostawy środków do odwadniania osadu dla Oczyszczalni Ścieków w Starachowicach - powtórzenie
zamieszczono dnia 2022.05.23
Dostawa pojazdu elektrycznego, bagażowego, homologowanego dla PWiK sp. z o.o. w Starachowicach
zamieszczono dnia 2022.04.06
Usługi ochrony fizycznej mienia i usługi sprzątania
zamieszczono dnia 2022.03.08
Odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych osadów ściekowych z miejskiej oczyszczalni ścieków w Starachowicach
zamieszczono dnia 2022.02.25
Dostawy wodomierzy i modułów do odczytu radiowego
zamieszczono dnia 2022.02.23
Dostawy środków do odwadniania osadu dla Oczyszczalni Ścieków w Starachowicach
zamieszczono dnia 2022.02.21
Odbiór, transport i odzysk lub unieszkodliwianie odpadu – zawartość piaskowników z miejskiej oczyszczalni ścieków w Starachowicach
zamieszczono dnia 2022.02.08
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Łazy w Starachowicach
zamieszczono dnia 2022.01.26
Wykonanie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
zamieszczono dnia 2021.10.27
  • Zapisz się do newslettera