Ceny za wodę i ścieki od 4.10.2023r.

Ceny i stawki opłat wynikające z taryfy na zbiorowe dostarczanie wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące w Przedsiębiorstwie Wodociągów i  Kanalizacji sp. z o.o. w Starachowicach

 

Decyzja z 19.09.2023 r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie nr WA.RZT.70.80.2023/6  / Wyciąg/

 

Wejście w życie w/w decyzji 04.10.2023 r.

 

1. rok obowiązywania taryf, tj. od 04.10.2023 r. do 03.10.2024 r.

ujęcie Nr grupy taryfowej dla dostarczania wody Cena wody w zł za m³ Stawka opłaty abonamentowej w zł na okres rozliczeniowy
netto brutto netto brutto
Trębowiec Grupa 1 5,19 5,61 7,97 8,61
Grupa 2 5,19 5,61 7,97 8,61
Grupa 3 5,19 5,61 3,36 3,63
Grupa 4 5,19 5,61 3,36 3,63
Grupa 5 5,19 5,61 3,36 3,63
Rataje             Grupa 6 6,13 6,62 7,97 8,61
Grupa 7 6,13 6,62 7,97 8,61
Grupa 8 6,13 6,62 3,36 3,63
Grupa 9 6,13 6,62 3,36 3,63
           
L.p. Nr grupy taryfowej dla odprowadzania ścieków Cena ścieków w zł za m³ Stawka opłaty abonamentowej w zł na okres rozliczeniowy
netto brutto netto brutto
1 Grupa 1 7,86 8,49 7,97 8,61
2 Grupa 2 7,86 8,49 7,97 8,61
3 Grupa 3 7,86 8,49 7,97 8,61
4 Grupa 4 7,86 8,49 3,36 3,63
5 Grupa 5 7,86 8,49 3,36 3,63

 

2. rok obowiązywania taryf, tj. od 04.10.2024 r. do 03.10.2025 r. 

ujęcie Nr grupy taryfowej dla dostarczania wody Cena wody w zł za m³ Stawka opłaty abonamentowej w zł na okres rozliczeniowy
netto brutto netto brutto
Trębowiec Grupa 1 5,31 5,73 8,49 9,17
Grupa 2 5,31 5,73 8,49 9,17
Grupa 3 5,31 5,73 3,59 3,88
Grupa 4 5,31 5,73 3,59 3,88
Grupa 5 5,31 5,73 3,59 3,88
Rataje Grupa 6 6,33 6,84 8,49 9,17
Grupa 7 6,33 6,84 8,49 9,17
Grupa 8 6,33 6,84 3,59 3,88
Grupa 9 6,33 6,84 3,59 3,88
           
L.p. Nr grupy taryfowej dla odprowadzania ścieków Cena ścieków w zł za m³ Stawka opłaty abonamentowej w zł na okres rozliczeniowy
netto brutto netto brutto
1 Grupa 1 8,01 8,65 8,49 9,17
2 Grupa 2 8,01 8,65 8,49 9,17
3 Grupa 3 8,01 8,65 8,49 9,17
4 Grupa 4 8,01 8,65 3,59 3,88
5 Grupa 5 8,01 8,65 3,59 3,88

 

3. rok obowiązywania taryf, tj. od 04.10.2025 r. do 03.10.2026 r.

ujęcie Nr grupy taryfowej dla dostarczania wody Cena wody w zł za m³ Stawka opłaty abonamentowej w zł na okres rozliczeniowy
netto brutto netto brutto
Trębowiec Grupa 1 5,35 5,78 8,82 9,53
Grupa 2 5,35 5,78 8,82 9,53
Grupa 3 5,35 5,78 3,73 4,03
Grupa 4 5,35 5,78 3,73 4,03
Grupa 5 5,35 5,78 3,73 4,03
Rataje                  Grupa 6 6,45 6,97 8,82 9,53
Grupa 7 6,45 6,97 8,82 9,53
Grupa 8 6,45 6,97 3,73 4,03
Grupa 9 6,45 6,97 3,73 4,03
           
L.p. Nr grupy taryfowej dla odprowadzania ścieków Cena ścieków w zł za m³ Stawka opłaty abonamentowej w zł na okres rozliczeniowy
netto brutto netto brutto
1 Grupa 1 8,10 8,75 8,82 9,53
2 Grupa 2 8,10 8,75 8,82 9,53
3 Grupa 3 8,10 8,75 8,82 9,53
4 Grupa 4 8,10 8,75 3,73 4,03
5 Grupa 5 8,10 8,75 3,73 4,03

 

 

Grupy taryfowe dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odporowadzania ścieków

ujęcie Nr grupy Gospodarstwa domowe, instytucje użyteczności publicznej oraz małe przedsiębiorstwa pobierające wodę do spożycia lub na cele socjalno - bytowe rozliczani na podstawie wskazań wodomierza Okres rozliczeniowy
Trębowiec Grupa 1 Gospodarstwa domowe, instytucje użyteczności publicznej oraz małe przedsiębiorstwa pobierające wodę do spożycia lub na cele socjalno - bytowe rozliczani na podstawie wskazań wodomierza 1 miesiąc
Grupa 2 Gospodarstwa domowe, instytucje użyteczności publicznej oraz małe przedsiębiorstwa pobierające wodę do spożycia lub na cele socjalno - bytowe rozliczani na podstawie wskazań wodomierza 3 miesiące
Grupa 3 Gospodarstwa domowe, instytucje użyteczności publicznej oraz małe przedsiębiorstwa pobierające wodę do spożycia lub na cele socjalno - bytowe rozliczani w oparciu o przeciętne normy zużycia wody 1 miesiące
Grupa 4 Gospodarstwa domowe, instytucje użyteczności publicznej oraz małe przedsiębiorstwa pobierające wodę do spożycia lub na cele socjalno - bytowe rozliczani w oparciu o przeciętne normy zużycia wody 3 miesiące
Grupa 5 Gmina za ilość wody przeznaczonej na cele przeciwpożarowe rozliczana na podstawie pisemych informacji straży pożarnej 3 miesiące
Rataje                  Grupa 6 Gospodarstwa domowe, instytucje użyteczności publicznej oraz małe przedsiębiorstwa pobierające wodę do spożycia lub na cele socjalno - bytowe rozliczani na podstawie wskazań wodomierza 1 miesiąc
Grupa 7 Gospodarstwa domowe, instytucje użyteczności publicznej oraz małe przedsiębiorstwa pobierające wodę do spożycia lub na cele socjalno - bytowe rozliczani na podstawie wskazań wodomierza 3 miesiące
Grupa 8 Gospodarstwa domowe, instytucje użyteczności publicznej oraz małe przedsiębiorstwa pobierające wodę do spożycia lub na cele socjalno - bytowe rozliczani w oparciu o przeciętne normy zużycia wody 3 miesiące
Grupa 9 Gmina za ilość wody przeznaczonej na cele przeciwpożarowe rozliczana na podstawie pisemych informacji straży pożarnej 3 miesiace

 

Nr grupy Nazwa grupy taryfowej dla zbiorowego odprowadzania ścieków Okres rozliczeniowy
Grupa 1 Gospodarstwa domowe, jednostki budżetowe, instytucje publiczne, drobni przedsiębiorcy oraz zakłady przetwórcze odprowadzający ścieki komunalne rozliczani na podstawie ilości zużytej wody według wskazań wodomierza 1 miesiąc
Grupa 2 Gospodarstwa domowe, jednostki budżetowe, instytucje publiczne, drobni przedsiębiorcy oraz zakłady przetwórcze odprowadzający ścieki komunalne rozliczani na podstawie ilości zużytej wody według wskazań wodomierza 3 miesiące
Grupa 3 Zakłady odprowadzające ścieki komunalne rozliczane na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego 1 miesiąc
Grupa 4 Gospodarstwa domowe, jednostki budżetowe, instytucje publiczne, drobni przedsiębiorcy oraz zakłady przetwórcze odprowadzający ścieki komunalne rozliczani w oparciu o przeciętne normy zużycia wody 1 miesiąc
Grupa 5 Gospodarstwa domowe, jednostki budżetowe, instytucje publiczne, drobni przedsiębiorcy oraz zakłady przetwórcze odprowadzający ścieki komunalne rozliczani w oparciu o przeciętne normy zużycia wody 3 miesiące

 

Prezes Zarządu PWiK Spółka z o.o. w Starachowicach.

 

  • Zapisz się do newslettera