Jakość dostarczanej wody

Woda dostarczana do odbiorców przez PWIK w Starachowicach spełnia wszystkie wymogi przewidziane w rozporządzeniu

Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 odnośnie wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017 poz.2294 z dnia 11 grudnia 2017r).

Fakt ten potwierdza okresowa ocena jakości wody wydana przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Starachowicach

 

Twardości wody

Tabela twardości wody
Ujęcie \ jednostka mg CaCO3/dm3 mVal/dm3 mmol/l º niemieckie (DH) º angielskie (Clarka) º francuskie (F)
Trębowiec 216 4,4 2,2 13 16 22
             
Rataje 183 3,7 1,8 11 13 19

 

Z zestawionych informacji należy przyjąć, że woda dostarczana z Uęcia Trębowiec i Rataje ma średnią twardość (wartości w tabeli są pogladowe i moga ulegć fluktuacjom).

Twardość ogólną wody jest to suma twardości węglanowej i niewęglanowej.  Twardość węglanową jest wywołana przez wodorowęglany oraz węglany wapnia i magnezu. Natomiast twardość niewęglanową stanowi pozostała część wapnia magnezu związana z chlorkami, siarczanami, azotanami.

Twardość wody z punktu widzenia higieny jest uważana za parametr drugorzędny, chociaż mający wpływ na zdrowie człowieka.

Uciążliwości podwyższonej twardości wody używanej w gospodarstwach domowych, oprócz wzrostu zużycia mydła i detergentów polega na tworzeniu się kamienia kotłowego, szczególnie przy wysokiej twardości węglanowej.

Podczas gotowania woda posiadająca twardość węglanową ulega zmiękczeniu wskutek rozkładu wodorowęglanów i wytrąceniu się węglanu wapnia w postaci białego osadu.

Z godnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz regulacjami krajowymi dotyczącymi jakości wody przeznaczonej do spożycia (Dz.U. 2017 poz.2294) twardość ogólna wody do spożycia powinna mieścić się w granicach 60-500mgCaCO3/dm3.

Z uwagi na to, że obecnie niektóre urządzenia AGD wymagają zasilania w wodę o określonej twardości w tabeli powyżej podano twardość wody dostarczanej naszym Klientom  podaną w najczęściej spotykanych jednostkach.

 

 

 

  • Zapisz się do newslettera