komunikaty
2020.09.09 - Informacja PWiK sp. z o.o.

PWiK sp. z o.o. w Starachowicach informuje że w związku z wejściem w życie zapisów ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dn. 18 marca 2020 r. poz. 471) od dnia 19.09.2020 r. zmianie ulegają procedury wydawania warunków, ponoszenia kosztów i przeprowadzania odbiorów dla wykonywanych przyłączy wod.-kan.

Odbiór techniczny ze strony PWiK sp. z o.o. będzie możliwy w stosunku do widocznej instalacji wykonanej ściśle wg. wydanych warunków i możliwości porównania jej wykonania z przedstawionym  przez inwestora planem sytuacyjnym o którym mowa w art. 29a ust.1  Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo  budowlane (Dz. U.  z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) Instalacje zasypane przed przybyciem służb technicznych PWiK sp. z o.o. nie będą odebrane.

Kontakt w sprawie: Piotr Nowak - Dyrektor ds techniczno-produkcyjnych 606 352 123

 

// -->
  • Zapisz się do newslettera