Ceny za wodę i ścieki 2016r.

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

obowiązujące od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

 

Ceny i stawki opłat za dostarczoną wodę – obowiązujące na terenie gmin: Starachowice, Brody, Mirzec i Wąchock

 

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

J.m.

cena/stawka

netto

VAT 8%

razem

1

2

3

4

5

6

I.

 

1.

OPŁATY ZALEŻNE OD ILOŚCI

Woda z ujęcia Trębowiec

a)      gospodarstwa domowe

 

 

zł/m3

 

 

3,48

 

 

0,28

 

 

3,76

b)      pozostali odbiorcy

zł/m3

3,52

0,28

3,80

2.

 

Woda z ujęcia Rataje-Wielka Wieś

a)      gospodarstwa domowe

 

zł/m3

 

4,53

 

0,36

 

4,89

b)      pozostali odbiorcy

zł/m3

4,74

0,38

5,12

4.

Woda na cele publiczne:

a)      Ujęcie Trębowiec

b)      Ujęcia Rataje-Wielka Wieś

zł/m3

 

3,48

4,53

 

0,28

0,36

 

3,76

4,89

 

II.

 

1.

 

OPŁATY  STAŁE

 

Stawka opłaty abonamentowej.

 

zł/odbiorcę/m-c

(odczyt co 1 m-c)

 

7,76

 

0,62

 

8,38

zł/odbiorcę/m-c

(odczyt co 2 m-ce)

 

3,88

 

0,31

 

4,19

zł/odbiorcę/m-c (odczyt co3 m-ce)

 

2,59

 

0,21

 

2,80

 

 

 

w rozliczeniach

na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych

norm zużycia

wody.

 

1 m-c

3,55

0,28

3,83

 

2 m-ce

 

1,77

0,14

1,91

 

3 m-ce

1,18

0,09

1,27

 

Cena za odebrane ścieki – obowiązujące na terenie gmin: Starachowice, Mirzec i Wąchock.

 

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

J.m.

Cena / stawka

netto

VAT 8%

razem

1

2

3

4

5

6

1.

Ścieki z sieci kanalizacyjnej

Starachowice, Mirzec, Wąchock – Oczyszczalnia Starachowice

a)      gospodarstwa domowe

 

 

 

zł/m3

 

 

 

6,45

 

 

 

0,52

 

 

 

6,97

 

b)      pozostali odbiorcy

 

zł/m3

 

6,45

 

0,52

 

6,97

 

 

 

 

  • Zapisz się do newslettera