Przetarg nieograniczony pn Budowa sieci wodociągowej w m. Wąchock ul. Wygoda

Zamieszczono dnia 2021.07.23

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Starachowicach ogłasza przetarg na budowę sieci wodociągowej w ul. Wygowa w m. Wąchock z rur PE o średnicy Ø 90 mm i długości całkowitej L=243,0 m wraz z uzbrojeniem (hydranty p.poż. - 3 kpl., zasuwy – 2 kpl.)

Oferty należy złożyć do dnia 17.08.2021 r. do godz. 13:30

  • Zapisz się do newslettera