Odbiór, transport i unieszkodliwianie lub przetworzenie skratek z miejskiej oczyszczalni ścieków w Starachowicach

Zamieszczono dnia 2022.06.08

Przedmiotem zamówienia jest usługa wywozu odpadów o kodzie 19 08 01 (skratki) w rozumieniu art. 3ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. oodpadach (t.j. Dz.U. 2022 poz. 699) wytworzonych na oczyszczalni ścieków w Starachowicach oraz poddania ich procesowi unieszkodliwienia lub przetworzenia

Ilość skratek - 50,00 Mg/rok (+/-20%)

Termin realizacji - 12 miesięcy

Termin składania ofert  do 20.06.2022 r do godz. 12:30

Postępowanie prowadzone jset za pośrednictwem platformazakyupowa.pl Open Nexus poniżej link do postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/624380

  • Zapisz się do newslettera