Aktualności

2023.09.01 - Badanie sprawozdania finansowego PWiK sp. z o.o. za 2023 i 2024 rok

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. zwraca się z prośbą o przedłożenie oferty na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 i za 2024.

Badanie sprawozdania finansowego należy przeprowadzić stosownie do postanowień ustawy z dnia 11 maja 2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2023 poz. 1015), ustawy z dnia 29 września 1994r.o rachunkowości (Dz.U. z 2023 poz. 120, 295) oraz krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce.

2023.08.30 - Informacja dot. badań jakości wody

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Starachowicach prowadzi wewnętrzną kontrolę jakości wody zgodnie z wymaganiami art. 5 ust. 1a Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 DZ. U. 2017 poz. 2294 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

2023.07.05 - Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starachowicach

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starachowicach o PRZYDAYNOŚCI wody do spożycia pochodzącej z ujęcia w Ratajach zaopatrującego miejscowości: Marcinków, Rataje oraz Wąchock.

Kontakt z nami

  Biuro Obsługi Klienta - tel. 41 27503 57, 41 27503 67
  godz. pracy: pon.-środa, piatek 9.00.-13.00
  czwartek 10.00-16.00


  Dział Sieci WOD-KAN - tel. 41 27503 48, 41 27503 49
  Dział Techniczny - tel. 41 27503 23, 41 27503 68
  Dział Finansowo-Księgowy - tel. 41 27503 22
  Sekretariat - tel. 41 274 63 53
  godz. pracy: poniedziałek-piatek 6.30-14.30

Zgłoś awarię

Pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne - 994

 

Centrala 41 274 53 24/25 - CAŁODOBOWO

 • Zapisz się do newslettera
Jak do nas dojechać