Rozstrzygnięte przetargi
Przetarg nieograniczony pn.: Obniżenie zwierciadła wód gruntowych w rejonie osadnika wstępnego na terenie oczyszczalni ścieków w Starachowicach
zamieszczono dnia 2021.04.23
Zapytanie o cenę pn.: Opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia wodnoprawego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków sanitarnych z oczyszczalni ścieków NEBRASKA
zamieszczono dnia 2021.03.30
Przetarg nieograniczony pn.: Remont sieci wodociągowej w ul. Konstytucji 3 Maja w Starachowicach
zamieszczono dnia 2021.03.19
Zapytanie o cenę na wymianę zastawki kanałowej
zamieszczono dnia 2021.02.22
Przetarg nieograniczony na przebudowę sieci wodociągowej w ul. Parkowej w Starachowicach
zamieszczono dnia 2021.01.07
Przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej w ul. Spacerowej w gm. Brody
zamieszczono dnia 2021.01.05
Przetarg nieograniczony na dostawę zestawu do mineralizacji prób do oznaczania azotu
zamieszczono dnia 2020.12.02
Przetarg nieograniczony na dostawy koagulantu glinowego
zamieszczono dnia 2020.10.14

123

  • Zapisz się do newslettera